Kamerbrief Reactie op aanvullende vragen over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

Omschrijving

Staatssecretaris van der Maat (Defensie) reageert op de aanvullende vragen vanuit de Tweede Kamer over de uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Tevens informeert de Staatssecretaris de Kamer over het besluit van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) om geen BIT-toets uit te voeren op de blokken 14, 15, 16 en 17 en haar advies om gebruik te gaan maken van een periodieke vervolgtoets op het programma GrIT als geheel, in plaats van afzonderlijke blokken.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Kenniseconomie
  • Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 17-03-2022
Documentdatum 16-03-2022
Onderwerp
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Digitale overheid

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-reactie-op-aanvullende-vragen-over-de-uitgangspuntennotitie-van-het-programma-grensverleggende-it-grit.pdf