2e Nota van Wijziging

Omschrijving

 De 2e nota van wijziging bevat opnieuw wijzigingen in het wetsvoorsel Rijkswet nationaliteit zeeschepen. 2e Nota van Wijziging (PDF | 10 pagina's | 341 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 26-11-2020
Documentdatum 26-11-2020
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties