Besluit op Wob-verzoek over het Robertshuis

Omschrijving

Verzoek om informatie over het fixeren van kinderen in de periode maart 2017 tot en met januari 2020 bij Stichting Het Robertshuis. Het Robertshuis begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een stoornis binnen het Autistisch Spectrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 03-03-2021
Documentdatum 15-10-2020
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties