Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag intrekking Wet maatregelen woningmarkt

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel intrekking Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp
  • Woning huren
  • Woning verhuren

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: aanbiedingsbrief-bij-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wetsvoorstel-intrekking-wet-maatregelen-woningmarkt-2014-ii-afschaffing-verhuurderheffing.pdf