Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Omschrijving

Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Natuur en milieu
  • Criminaliteit
  • Bodem
  • Kenniseconomie
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 14-09-2021
Documentdatum 14-09-2021
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Ondermijning
  • Bodem en ondergrond
  • Circulaire economie
  • Natuur en biodiversiteit

Publicaties