Besluit op Woo-verzoek over kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' - Besluit op Woo-verzoek over kabinetsreactie op het rapport _Ongekend onrecht_.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 22-03-2023
Documentdatum 13-03-2023
Onderwerp
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Publicaties