Ontwerp Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Omschrijving

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om e havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Afval
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 15-03-2022
Documentdatum 15-03-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-wijzigingsbesluit-ter-implementatie-richtlijn-havenontvangstvoorzieningen-inclusief-nota-van-toelichting.pdf