Infographic over technische ontwikkelingen en de onrust in de wereld

Omschrijving

Deze afbeelding geeft de technische ontwikkeling en toename van onrust in de wereld weer, sinds inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 2002.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-10-2016
Documentdatum 28-10-2016
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties