Handreiking Kansrijke doorstroom na de brugklas

Omschrijving

Deze handreiking is ontwikkeld voor mentoren, brugklascoƶrdinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het kan helpen bij het bepalen of leerlingen onderwijs volgen op het niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 08-09-2021
Documentdatum 31-08-2021

Publicaties