Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

Omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 21-12-2020
Documentdatum 19-11-2018
Onderwerp Rijksoverheid

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek was het geven van inzicht in de waarborgen, die zijn getroffen door DUO om een zo hoog mogelijke mate van objectiviteit en betrouwbaarheid bij de afname en beoordeling van inburgeringsexamens door beoordelaars en examinatoren op basis van de gestelde eisen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te realiseren.

Het ging om een self-assement in de vorm van een brainstormbijeenkomst, waarbij de medewerkers van SZW en DUO punten hebben aangedragen, waarvan zij het idee hadden dat die op enig moment in het proces een mogelijk risico konden lopen. Hierbij zijn ook punten aangedragen waarvan het risico al eerder was onderkend en waar reeds beheersmaatregelen voor zijn getroffen.

Publicaties