Documenten deel 10-12 Besluit Wob-verzoek graafschade en grondroeren - Openbaar gemaakte documenten deel 12

Omschrijving

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de uitvoering en handhaving van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Het verzoek gaat ook over graafschade en grondroeren. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Bodem
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 04-01-2021
Documentdatum 11-12-2020
Onderwerp Bodem en ondergrond

Publicaties