Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17 (PDF | 2 pagina's | 158 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Luchtvaart
  • Internationale betrekkingen
  • Rechten en vrijheden
  • Internationale betrekkingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-02-2023
Documentdatum 08-02-2023
Onderwerp
  • Neerhalen vlucht MH17
  • Mensenrechten
  • Internationale vrede en veiligheid

Publicaties