Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport

Omschrijving

In deze brochure leest u wanneer u een verzoek om compensatie kunt indienen als u nadeel ondervindt van besluiten over Lelystad Airport.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 08-04-2020
Documentdatum 08-04-2020
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties