Kamerbrief voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten

Omschrijving

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten, de voortgang van de inrichting van het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) en de uitkomst van de doorlichting van het wettelijk instrumentarium op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Stoffen
  • Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 10-12-2021
Documentdatum 09-12-2021
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-voortgang-uitvoering-kabinetsreactie-commissie-vergemakkelijking-schadeafhandeling-beroepsziekten.pdf