Gezamenlijke verklaring Vlaams-Nederlandse Top 4 november 2020

Omschrijving

Verslag van het overleg van Vlaamse en Nederlandse bewindspersonen op 4 november 2020.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 14-12-2020
Documentdatum 03-11-2020
Onderwerp Provincies

Publicaties