Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Gezin en kinderen
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 18-11-2022
Onderwerp
  • Kinderopvang
  • Kinderopvangtoeslag
  • Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Publicaties