Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Landbouw- en Visserijraad

Omschrijving

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 december 2022. De fracties van VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en BBB hebben de vragen gesteld in een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Stoffen
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Landbouw en tuinbouw
  • Visserij

Publicaties