MG-circulaire 2020-02: Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2021

Omschrijving

Circulaire over parameters huurtoeslag op het gebied van inkomen en huur voor 2021. Ook bevat de circulaire de inkomensgrenzen huurtoeslag bij verschillende huurbedragen. Tot slot gaat de circulaire in op drie wijzigingen die gevolgen hebben voor de berekening en/of uitbetaling van de huurtoeslag. Het gaat om de AOW-leeftijd, de verruiming van de indieningstermijn bijzondere situaties inkomen, medebewoner en vermogen, en om verworven recht in de huurtoeslag.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 02-12-2020
Documentdatum 02-12-2020
Onderwerp
  • Woning verhuren
  • Woning huren

Publicaties