Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Omschrijving

Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. 

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Natuur en milieu
  • Ondernemen
  • Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 22-11-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Duurzame economie
  • Internationaal ondernemen

Publicaties