Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 13-01-2023
Documentdatum 18-12-2022
Onderwerp Duurzame economie

Publicaties