Convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp'

Omschrijving

Jeugdhulp zou altijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Dit is niet alle gevallen vanzelfsprekend. Daar willen jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten, jeugdzorgregio’s, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Jeugdautoriteit samen verandering in brengen. Afspraken en concrete handvatten in het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘ gaan daarbij helpen. Donderdag 1 juli 2021 bekrachtigen partijen samen officieel het convenant.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Jeugdzorg
Documentsoort Convenant
Geldig van 01-07-2021
Document creatiedatum 01-07-2021
Onderwerp
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdhulp

Publicaties