Brochure Handelingskader PFAS

Omschrijving

Derde actualisatie van het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Stoffen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 20-12-2021
Documentdatum 20-12-2021
Onderwerp PFAS

Publicaties