Voorstel onderzoek Auditdienst Rijk in de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

Omschrijving

Rapport door de Auditdienst Rijk met feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Het definitieve accountantsrapport is ten tijde van verzending van deze brief nog niet ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer worden verzonden.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Kenniseconomie
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 30-03-2023
Documentdatum 08-03-2023
Onderwerp
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Rijksoverheid

Publicaties