Kamerbrief over uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Omschrijving

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de moties over transitie van fossiel naar niet-fossiel en over alle handels- en exportinstrumentaria en de toezeggingen over uitfasering fossiele brandstoffen bij exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Klimaatverandering
  • Kenniseconomie
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-09-2022
Documentdatum 28-09-2022
Onderwerp
  • Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)
  • Duurzame economie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-uitvoering-moties-en-toezeggingen-inzake-uitfasering-fossiele-brandstoffen-exportkredietverzek-...-3baf129.pdf