De Arbeidstijdenwet (Nederlands)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 29-04-2011
Documentdatum 29-04-2011
Onderwerp Werktijden

Deze publicatie bevat informatie over de volgende onderwerpen:

 • De Arbeidstijdenwet.
 • Wat regelt de Arbeidstijdenwet?
 • Hoeveel mag een werknemer werken?
 • Is werken op zondag verplicht?
 • Welke regels gelden voor nachtdiensten?
 • Welke regels gelden voor oproepbaar zijn bij onvoorziene omstandigheden(consignatie)?
 • Welke regels gelden voor bereikbaar zijn op de werkplek (aanwezigheidsdienst)?
 • Werk en zwangerschap.
 • Wat zijn de uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?
 • Specifieke regels.
 • Geldt de Arbeidstijdenwet ook voor stagiairs en zelfstandigen?
 • Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet niet?
 • Welke verplichtingen heeft de werkgever?
 • Overtreding: wat zijn de gevolgen?
 • Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet.

Publicaties