Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding Jaarplan NVWA 2023

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding Jaarplan NVWA 2023 (PDF | 2 pagina's | 132 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 13-12-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp Bescherming van consumenten

Publicaties