Antwoorden Kamervragen over vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheepvaart

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Lozing van scrubberwater vervuilt de Noordzee' van Stichting De Noordzee. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Afval
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022

Publicaties