Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanpassing aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

Omschrijving

Staatssecretaris Visser reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-04-2021
Documentdatum 12-04-2021
Onderwerp
  • Defensieterreinen
  • Luchtvaart

Publicaties