Antwoorden op Kamervragen over UNESCO-brief over gaswinning in Waddengebied

Omschrijving

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de UNESCO-brief over gaswinning in het Waddengebied. Het Tweede Kamerlid De Groot (D66) heeft de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-06-2022
Documentdatum 28-06-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties