Bijlage 5 - Technische alternatieven voor CCS in Nederland

Omschrijving

Deze studie probeert vast te stellen welke maatregelen als (kosteneffectief) alternatief voor CCS kunnen worden gezien. CCS staat voor Carbon Capture and Storage (koolstofafvang en -opslag).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 17-02-2020
Documentdatum 30-11-2019
Onderwerp Duurzame energie

Publicaties