Jaarverslag integriteit 2022 voor EZK en LNV

Omschrijving

Werken voor Nederland betekent betrouwbaar, zorgvuldig, onafhankelijk en onpartijdig werken. Daar begint ook integriteit mee. In het jaarverslag integriteit laten wij zien wat wij hebben gedaan om een veilige en integere werkplek te stimuleren. Ook geven we openheid over integriteitsincidenten die in 2022 plaatsvonden binnen ons ministerie. Met die openheid creëert de overheid betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Onbekend thema
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-05-2023
Documentdatum 17-05-2023

Publicaties