Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding impactanalyse concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-over-analyse-impact-concentratie-interventies-bij-aangeboren-hartafwijkingen-van-de-nza.pdf