Strategieën duurzaam bouwen

Omschrijving

Strategieën voor duurzaam bouwen zijn onder andere benaderingen, visies, stappen of richtlijnen voor duurzaam bouwen. Deze brochure gaat in op de Trias Energetica, de people-, planet-, profit-benadering (Triple P-benadering), industrieel, flexibel en demontabel Bouwen (IFD-Bouwen), Cradle to Cradle en slimbouwen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-09-2010
Documentdatum 01-06-2010
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties