Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal

Omschrijving

Afspraken tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Overijssel en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf over behoud en bevordering van de Nedersaksische taal.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 21-12-2018
Documentdatum 09-10-2018
Onderwerp Erkende talen

Publicaties