Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over studeren op kosten van een brievenbusfirma

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Criminaliteit
  • Hoger onderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 07-11-2022
Onderwerp
  • Ondermijning
  • Onderwijs en internationalisering

Publicaties