Antwoorden op Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen

Omschrijving

Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de beleidsinzet met betrekking tot biogrondstoffen. De leden van de Eerste Kamerfracties PvdD, SGP en Fractie Nanninga hebben de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Kenniseconomie
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp
  • Duurzame energie
  • Milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer

Publicaties