Highlight nieuwsbrief IBI september 2017: staatssteun

Omschrijving

De highlight nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) behandelt eens in de zoveel tijd een financieel thema. Het thema van deze highlight nieuwsbrief is: staatssteun.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 29-09-2017
Documentdatum 29-09-2017
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties