Besluit op Woo-verzoek over wervingsplannen van Defensie

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de methodiek op basis waarvan de personele behoefte van Defensie wordt bepaald. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Defensiepersoneel

Publicaties