Provincie Gelderland - Organisatiegegevens

Omschrijving

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:- duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer- milieu, energie en klimaat- vitaal platteland- bereikbaarheid en openbaar vervoer- economie- culturele infrastructuur en cultureel erfgoed- kwaliteit van het openbaar bestuur.Zie daarnaast: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisieVerder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

Verantwoordelijke Provincie Gelderland
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Organisatiegegevens
Publicatiedatum
Documentdatum 22-07-2022
Bezoekadres Markt 11, 6811 CG Arnhem
Identificatienummer https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/pv25
Postadres 9090, 6800 GX Arnhem

Publicaties