Provincie Noord-Holland - Organisatiegegevens

Omschrijving

Alle informatie over de provincie Noord-Holland staat op de website www.noord-holland.nl.Volg de provincie ook via Twitter @ProvincieNH.De manier waarop u bij de provincie Noord-Holland een Woo verzoek kunt indienen staat beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/loket/Woo_verzoekDe taken en organisatie-onderdelen van de provincie Noord-Holland staan beschreven op onze website: www.noord-holland.nl/over_de_provincie/Organisatie

Verantwoordelijke Provincie Noord-Holland
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Organisatiegegevens
Publicatiedatum
Documentdatum 14-09-2022
Bezoekadres Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
Identificatienummer https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/pv27
Postadres 3007, 2001 DA Haarlem

Publicaties