Provincie Fryslân - Organisatiegegevens

Verantwoordelijke Provincie Fryslân
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Organisatiegegevens
Publicatiedatum
Documentdatum 04-12-2023
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Identificatienummer https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/pv21
Postadres 20120, 8900 HM Leeuwarden

Publicaties