Zoekresultaten  1-50 van de 294.266 resultaten

 • Antwoorden op Kamervragen over brandveiligheid Torentje

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de brandveiligheid in het Torentje. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet - Documenten deel 13

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

 • Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet - Documenten deel 14

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 12 tot en met 14 bij besluit Wob-verzoek over Geneesmiddelenwet - Documenten deel 12

  Documenten 12 tot en met 14  van de openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project ‘Coronaclaims op het internet’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport LNV Community 2022

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een aantal grote uitdagingen die veel impact hebben op de maatschappij. Ontwikkelingen als verduurzaming van de landbouw en versterking van de natuur raken boeren in het hele land. Daarom vindt LNV het belangrijk om direct met boeren te communiceren over (nieuw) beleid en te horen wat er speelt in de boerenpraktijk. In 2019 is het ministerie gestart met de ‘LNV Community’. In deze community zitten 200 akkerbouwers, tuinders en veehouders die willen meedenken over het beleid van LNV. Via de LNV Community wil het ministerie meer inzicht krijgen in de leefwereld van individuele ondernemers. Met deze kennis kan het ministerie beleid en communicatie over beleid beter laten aansluiten op de boerenpraktijk. Communityleden kunnen elke maand reageren op vragen van LNV en ook zelf onderwerpen aandragen voor gesprek. Bij de selectie van deelnemers is gelet op het vormen van een diverse groep boeren uit verschillende sectoren. Bij de selectie is zoveel mogelijk gespreid op regio, bedrijfsgrootte, afzetmarkt, leeftijd en geslacht. De LNV Community is een besloten platform voor kwalitatief (niet cijfermatig) onderzoek met een beperkt deelnemersaantal. Het gaat bij kwalitatief onderzoek juist om het ‘waarom’ en ‘hoe’ om zo beter te begrijpen wat mensen motiveert en activeert. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn indicatief van aard en geven richting aan denken. Ze zijn niet één op één te extrapoleren naar de gehele doelgroep. In deze eindrapportage van 2022 worden de belangrijkste inzichten besproken die het afgelopen jaar uit de discussies op het platform naar voren zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synthesised texts belastingverdragen waarvoor het MLI geldt - Synthesised text belastingverdrag met Japan

  Op deze pagina vindt u de zogeheten 'synthesised texts' van Nederlandse belastingverdragen waarop het Multilateraal Instrument (MLI) doorwerkt. In deze teksten zijn de concrete gevolgen van het MLI op een leesbare wijze weergegeven in de doorlopende verdragstekst. Synthesised text belastingverdrag met Australië (PDF | 22 pagina's | 240 kB) Synthesised text belastingverdrag met Canada (PDF | 26 pagina's | 438 kB) Synthesised text belastingverdrag met Finland (PDF | 25 pagina's | 430 kB) Synthesised text belastingverdrag met Frankrijk (PDF | 23 pagina's | 370 kB) Synthesised text belastingverdrag met Georgië (PDF | 19 pagina's | 220 kB) Synthesised text belastingverdrag met IJsland (PDF | 17 pagina's | 381 kB) Synthesised text belastingverdrag met India (PDF | 22 pagina's | 328 kB) Synthesised text belastingverdrag met Israël (PDF | 19 pagina's | 221 kB) Synthesised text belastingverdrag met Letland (PDF | 20 pagina's | 196 kB) Synthesised text belastingverdrag met Litouwen (PDF | 20 pagina's | 402 kB) Synthesised text belastingverdrag met Luxemburg (PDF | 20 pagina's | 301 kB) Synthesised text belastingverdrag met Malta (PDF | 21 pagina's | 217 kB) Synthesised text belastingverdrag met Nieuw-Zeeland (PDF | 24 pagina's | 258 kB) Synthesised text belastingverdrag met Noorwegen (PDF | 22 pagina's | 261 kB) Synthesised text belastingverdrag met Servië (PDF | 18 pagina's | 174 kB) Synthesised text belastingverdrag met Singapore (PDF | 19 pagina's | 233 kB) Synthesised text belastingverdrag met Slovenië (PDF | 27 pagina's | 458 kB) Synthesised text belastingverdrag met Slowakije (PDF | 17 pagina's | 233 kB) Synthesised text belastingverdrag met Tsjechië (PDF | 14 pagina's | 192 kB) Synthesised text belastingverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (PDF | 15 pagina's | 533 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synthesised texts belastingverdragen waarvoor het MLI geldt - Synthesised text belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk

  Op deze pagina vindt u de zogeheten 'synthesised texts' van Nederlandse belastingverdragen waarop het Multilateraal Instrument (MLI) doorwerkt. In deze teksten zijn de concrete gevolgen van het MLI op een leesbare wijze weergegeven in de doorlopende verdragstekst. Synthesised text belastingverdrag met Australië (PDF | 22 pagina's | 240 kB) Synthesised text belastingverdrag met Canada (PDF | 26 pagina's | 438 kB) Synthesised text belastingverdrag met Finland (PDF | 25 pagina's | 430 kB) Synthesised text belastingverdrag met Frankrijk (PDF | 23 pagina's | 370 kB) Synthesised text belastingverdrag met Georgië (PDF | 19 pagina's | 220 kB) Synthesised text belastingverdrag met IJsland (PDF | 17 pagina's | 381 kB) Synthesised text belastingverdrag met India (PDF | 22 pagina's | 328 kB) Synthesised text belastingverdrag met Israël (PDF | 19 pagina's | 221 kB) Synthesised text belastingverdrag met Letland (PDF | 20 pagina's | 196 kB) Synthesised text belastingverdrag met Litouwen (PDF | 20 pagina's | 402 kB) Synthesised text belastingverdrag met Luxemburg (PDF | 20 pagina's | 301 kB) Synthesised text belastingverdrag met Malta (PDF | 21 pagina's | 217 kB) Synthesised text belastingverdrag met Nieuw-Zeeland (PDF | 24 pagina's | 258 kB) Synthesised text belastingverdrag met Noorwegen (PDF | 22 pagina's | 261 kB) Synthesised text belastingverdrag met Servië (PDF | 18 pagina's | 174 kB) Synthesised text belastingverdrag met Singapore (PDF | 19 pagina's | 233 kB) Synthesised text belastingverdrag met Slovenië (PDF | 27 pagina's | 458 kB) Synthesised text belastingverdrag met Slowakije (PDF | 17 pagina's | 233 kB) Synthesised text belastingverdrag met Tsjechië (PDF | 14 pagina's | 192 kB) Synthesised text belastingverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (PDF | 15 pagina's | 533 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synthesised texts belastingverdragen waarvoor het MLI geldt

  Op deze pagina vindt u de zogeheten 'synthesised texts' van Nederlandse belastingverdragen waarop het Multilateraal Instrument (MLI) doorwerkt. In deze teksten zijn de concrete gevolgen van het MLI op een leesbare wijze weergegeven in de doorlopende verdragstekst. Synthesised text belastingverdrag met Australië (PDF | 22 pagina's | 240 kB) Synthesised text belastingverdrag met Canada (PDF | 26 pagina's | 438 kB) Synthesised text belastingverdrag met Finland (PDF | 25 pagina's | 430 kB) Synthesised text belastingverdrag met Frankrijk (PDF | 23 pagina's | 370 kB) Synthesised text belastingverdrag met Georgië (PDF | 19 pagina's | 220 kB) Synthesised text belastingverdrag met IJsland (PDF | 17 pagina's | 381 kB) Synthesised text belastingverdrag met India (PDF | 22 pagina's | 328 kB) Synthesised text belastingverdrag met Israël (PDF | 19 pagina's | 221 kB) Synthesised text belastingverdrag met Japan (PDF | 28 pagina's | 460 kB) Synthesised text belastingverdrag met Letland (PDF | 20 pagina's | 196 kB) Synthesised text belastingverdrag met Litouwen (PDF | 20 pagina's | 402 kB) Synthesised text belastingverdrag met Luxemburg (PDF | 20 pagina's | 301 kB) Synthesised text belastingverdrag met Malta (PDF | 21 pagina's | 217 kB) Synthesised text belastingverdrag met Nieuw-Zeeland (PDF | 24 pagina's | 258 kB) Synthesised text belastingverdrag met Noorwegen (PDF | 22 pagina's | 261 kB) Synthesised text belastingverdrag met Servië (PDF | 18 pagina's | 174 kB) Synthesised text belastingverdrag met Singapore (PDF | 19 pagina's | 233 kB) Synthesised text belastingverdrag met Slovenië (PDF | 27 pagina's | 458 kB) Synthesised text belastingverdrag met Slowakije (PDF | 17 pagina's | 233 kB) Synthesised text belastingverdrag met Tsjechië (PDF | 14 pagina's | 192 kB) Synthesised text belastingverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (PDF | 15 pagina's | 533 kB) Synthesised text belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk (PDF | 24 pagina's | 364 kB)

 • Webinar arbeidsmigranten 2023 - presentatie en chat - Antwoorden op vragen gesteld in chat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Webinar arbeidsmigranten 2023 - presentatie en chat - Presentatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Webinar arbeidsmigranten 2023 - presentatie en chat

 • Bewind bij vermissing van een persoon - afwezigheidsbewind

  In situaties waarin een persoon plotseling verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstig zorgen maken over diens welzijn, kan er reden zijn om de persoon in kwestie als vermist te beschouwen. Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt. Deze publicatie bevat onder andere de volgende onderwerpen: Zaakwaarneming en onderbewindstelling; Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder; Bewind Voorwaarden om het bewind aan te vragen Procedure onderbewindstelling Einde bewind; Aansprakelijheid bewindvoerder; Rol van Slachtofferhulp Nederland. Datum van uitgave: maart 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel overafzwakken maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderliggende beslisnota Kamerbrief Staat van Schiphol 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het feit dat veel reformatorische scholen nog altijd homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de KRO-NCRV Pointer aflevering 'Religieuze strijd tegen homoseksualiteit' en de identiteitsverklaring van de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA), Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK beslisnota bij Nader rapport Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen spreidingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK beslisnota bij Afspraken met EK over geconsolideerde teksten van wetgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de belangstelling van universiteiten en hogescholen voor de pilots 'Een slimmer collegejaar'. Deze pilots moeten de werkdruk bij docenten, onderzoekers en studenten verlagen en ruimte scheppen voor andere activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond najaar 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Reactie op het bericht de drenkelingen van Sea Watch 3 zouden met prio door de asielketen gaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK bijlage bij brief uitvoering motie Bredenoord

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK beslisnota bij de kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over kunstmatige intelligentie in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'ChatGPT glipt langs docenten: 'Ik gebruik het om snel huiswerk te maken''. De Tweede Kamerleden Paul, Van der Woude, El Yassini en Rajkowski (allen VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Wetsvoorstel mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Rapport RIVM stofdepositieonderzoek IJmond najaar 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen over initiatieven voor thuiszitters die dreigen te verdwijnen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de overheid de gegevens van vliegpassagiers verzamelt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Handhavingsrapportage milieu en externe veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over woningaanslagen in Rotterdam

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Rotterdam-West opgeschrikt door 2 explosies'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht op 22 maart 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK Uitvoering motie Bredenoord inzake geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over de tekstgenerator ChatGPT

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op Kamervragen over het gebruik van de geavanceerde tekstgenerator Generative Pre -trained Transformer (ChatGPT) in het onderwijs.  Het Tweede Kamerlid Ephraim (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Staat van Schiphol 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel overafzwakken maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk

  Minister Harbers (IenW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het artikel 'Landbouwlobby liet maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk afzwakken'. De Tweede Kamerleden Dassen en Koekkoek (beiden Volt) en De Groot (D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Staat van Schiphol 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderliggende beslisnota kamerbrief tweede herhaalonderzoek stofdepositie IJmond najaar 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Stand van zaken Programma schoolmaaltijden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1333798.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RCE advies 1360505 Scherpenkampweg 58, 6545AL Nijmegen 523039.

  Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 20 maart 2023 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 houdende regels ten aanzien van een ruimere herkansingsmogelijkheid voor diplomakandidaten in het staatsexamen en afwijkende bepalingen inzake de uitslagbepaling van het staatsexamen voortgezet onderwijs in het examenjaar 2023 in verband met de gevolgen die de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 pandemie hebben gehad op het onderwijs (Besluit staatsexamens 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gerechtelijke procedures rond stikstof

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over gerechtelijke procedures rond stikstof waarbij de overheid partij is. De Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Thijssen (PvdA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over protesten Georgië en omstreden 'Russische wet'

  Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de protesten in Georgië en de omstreden 'Russische wet'. Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2: Uitgaven per geneesmiddel

  Een overzicht met aanvullende informatie over de uitgaven per geneesmiddel in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen achtste Voortgangsrapportage Natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoordt de nadere vragen over het schriftelijk overleg over de achtste Voortgangsrapportage Natuur. De vragen zijn van de Kamerleden van de CDA-fractie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de LSI-verslagen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de verslagen van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), de aanleiding voor een fraude-onderzoek en code-88 en het verstrekken van data over persoonsgegevens. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht dat geld voor ontwikkelingshulp in belastingparadijzen belandt

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht dat geld voor ontwikkelingshulp in belastingparadijzen belandt. De Tweede Kamerleden Alkaya en Jasper van Dijk (beiden SP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 9 en 10 maart 2023

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 en 10 maart 2023. Op de agenda stonden de bijdrage van het EU-handelsbeleid van de Europese Unie (EU) aan het Europese concurrentievermogen, de handelsrelaties tussen de EU en de Verenigde Staten (VS) en de handelsgerelateerde steun aan Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over wapens uit Estland die via een Nederlands bedrijf aan Oekraïne zouden zijn geleverd

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen over wapens uit Estland die via een Nederlands bedrijf aan Oekraïne zouden zijn geleverd. De vragen zijn van het Kamerlid Van Dijk (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW' en informeren zij de Kamer over de middelen die in gang zijn gezet om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

  Bekijk document gepubliceerd op