Zoekresultaten  1-20 van de 169 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek gebruik en samenstelling co-producten

  Besluit op een verzoek om informatie over de vaststelling van het gebruik van co-producten en de samenstelling van deze co-producten, die niet in onderdeel IV van bijlage Aa URMsw staan genoemd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over niet actualiseren excretienormen voor melkvee en jongvee

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de actualisatie van de excretienormen voor jongvee en melkvee over de periode juni 2021 tot en met december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  2e deelbesluit op Woo-verzoek over controlebeleid steekproeven Douane

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het controlebeleid ten aanzien van steekproeven door de Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over ondermijning uithalers in haven Rotterdam Douane

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid over uithalers in de haven van Rotterdam in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarislijst bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de verhoging verkeersboete

  Besluit op een verzoek om informatie over de verhoging van verkeersboete. Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad “Einde aan steeds duurdere verkeersboetes; OM wil dat het kabinet stopt met verhogingen” werd dit Woo-verzoek ingediend. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek onderzoek polyacrylamiden in diepe plassen

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek ‘Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen’ van het RIVM en Deltares. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Bezwaar op Woo-besluit over tonnageregeling

  Beslissing op bezwaar op Woo-besluit van 11 augustus 2023 over het aanvangsjaar van de tonnageregeling/eerste jaar waarin winst uit zeescheepvaart wordt genoten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over rapport Het perspectief van de biologische landbouw

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van LNV medewerkers met Wageningen UR, medewerkers van Wageningen UR eventuele directie van Wageningen UR en eventuele derden over het rapport Het perspectief van biologische landbouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een eerder Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek president Zelensky aan Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het bezoek van de heer Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, op 4 mei 2023 aan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek contacten RVO en windpark Goyerbrug

  Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en windpark Goyerbrug B.V. over subsidies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit op Woo-verzoek over verplichtingen Nederlandse Staat tot Renewable Energy Directive

  Besluit op een verzoek over verplichtingen van de Nederlandse Staat tot het Renewable Energy Directive (RED). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek vuurwerkramp Enschede

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over NRD expertsessies voor planMER windturbinebepalingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de expertsessies die zijn georganiseerd op rijksniveau met betrokkenen van verschillende departementen en enkele externe experts. Dit om te komen tot een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het planMER windturbinebepalingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs

  Besluit op een verzoek om informatie over de nota's die zijn opgesteld met betrekking tot de totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over kap bomen vlakbij militair terrein Majoor Jan Linzel Complex

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de kap van bomen vlakbij het militair terrein Majoor Jan Linzel Complex. Specifiek, mogelijke afgegeven vergunningen, geweigerde vergunningen, onderzoeksrapporten en communicatie over de bomenkap in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over voortgang van de bepaling van stagevergoeding voor studenten

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang van de bepaling van een stagevergoeding voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over maatregelenpakket voor Groningen als compensatie voor de aardgaswinning

  Besluit op een verzoek om informatie over maatregelenpakket voor Groningen als compensatie voor de aardgaswinning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).