Zoekresultaten  1-50 van de 169 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek gebruik en samenstelling co-producten

  Besluit op een verzoek om informatie over de vaststelling van het gebruik van co-producten en de samenstelling van deze co-producten, die niet in onderdeel IV van bijlage Aa URMsw staan genoemd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over niet actualiseren excretienormen voor melkvee en jongvee

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de actualisatie van de excretienormen voor jongvee en melkvee over de periode juni 2021 tot en met december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  2e deelbesluit op Woo-verzoek over controlebeleid steekproeven Douane

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het controlebeleid ten aanzien van steekproeven door de Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over ondermijning uithalers in haven Rotterdam Douane

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid over uithalers in de haven van Rotterdam in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarislijst bij Woo-besluit over de verhoging verkeersboete

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de verhoging verkeersboete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de verhoging verkeersboete

  Besluit op een verzoek om informatie over de verhoging van verkeersboete. Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad “Einde aan steeds duurdere verkeersboetes; OM wil dat het kabinet stopt met verhogingen” werd dit Woo-verzoek ingediend. Het verzoek is gedaan op grond van Wet open overheid.

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek onderzoek polyacrylamiden in diepe plassen

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek ‘Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen’ van het RIVM en Deltares. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Bezwaar op Woo-besluit over tonnageregeling

  Beslissing op bezwaar op Woo-besluit van 11 augustus 2023 over het aanvangsjaar van de tonnageregeling/eerste jaar waarin winst uit zeescheepvaart wordt genoten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over rapport Het perspectief van de biologische landbouw

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van LNV medewerkers met Wageningen UR, medewerkers van Wageningen UR eventuele directie van Wageningen UR en eventuele derden over het rapport Het perspectief van biologische landbouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek

  Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een eerder Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek president Zelensky aan Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het bezoek van de heer Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, op 4 mei 2023 aan Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek contacten RVO en windpark Goyerbrug

  Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en windpark Goyerbrug B.V. over subsidies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit op Woo-verzoek over verplichtingen Nederlandse Staat tot Renewable Energy Directive

  Besluit op een verzoek over verplichtingen van de Nederlandse Staat tot het Renewable Energy Directive (RED). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek vuurwerkramp Enschede

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkramp in Enschede. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over NRD expertsessies voor planMER windturbinebepalingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de expertsessies die zijn georganiseerd op rijksniveau met betrokkenen van verschillende departementen en enkele externe experts. Dit om te komen tot een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het planMER windturbinebepalingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs

  Besluit op een verzoek om informatie over de nota's die zijn opgesteld met betrekking tot de totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over kap bomen vlakbij militair terrein Majoor Jan Linzel Complex

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de kap van bomen vlakbij het militair terrein Majoor Jan Linzel Complex. Specifiek, mogelijke afgegeven vergunningen, geweigerde vergunningen, onderzoeksrapporten en communicatie over de bomenkap in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over voortgang van de bepaling van stagevergoeding voor studenten

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang van de bepaling van een stagevergoeding voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over maatregelenpakket voor Groningen als compensatie voor de aardgaswinning

  Besluit op een verzoek om informatie over maatregelenpakket voor Groningen als compensatie voor de aardgaswinning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over mogelijk grensoverschrijdend en/of ongepast gedrag door oud minister Wiersma

  Besluit op een verzoek om informatie over mogelijk grensoverschrijdend en/of ongepast gedrag door oud minister Wiersma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen medewerkers OCW en NRC over gedragingen van (oud)minister Wiersma

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van OCW rechtstreeks naar medewerkers van het NRC over de gedragingen van (oud)minister Wiersma in de periode van januari 2023 tot juli 2023. Specifiek, het informele berichtenverkeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over exportautorisaties cyber-surveillance goederen en digitale technologieën met dual-use toepassingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over exportautorisaties van cyber-surveillance goederen en digitale technologieën met dual-use toepassingen die door de Nederlandse overheid naar het Directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie zijn verzonden. Specifiek, de Nederlandse antwoorden op de ‘Questionnaire on the control of exports of cyber-surveillance items’ voor de jaren 2020, 2021, en 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over omzetbelasting aandelentransacties

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de omzetbelasting over aandelentransacties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen

  Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen op een locatie in Putten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking bijlagen uit e-mail van dhr. van Rij

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de drie bijlagen bij een e-mail genoemd onder document-ID 1135752 uit de inventarislijst bij een eerder besluit van 1 december 2022. Dit besluit ziet toe op een Woo-verzoek over contacten tussen het ministerie van Financiën en dhr. Marnix van Rij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over gasopslagen Taqa

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over bergingen van Taqa. Deelbesluit 1 ging over kussengas in de ondergrondse gasopslagen Grijpskerk, Norg en de bergingen van Taqa. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Deelbesluit 2c op Woo-verzoek over risico's van gewasbeschermingsmiddelen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documentatie en correspondentie die gaan over risico's van gewasbeschermingsmiddelen op grond van de Wet open overheid (Woo). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vliegtuigberging Britse Lancaster in IJsselmeer

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie over de vliegtuigberging van de Britse Lancaster ED603 in het IJsselmeer in de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek natuurvergunning Schiphol

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstaande natuurvergunning voor Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over maatregelen energierekening

  Besluit op een verzoek om informatie over maatregelen ten aanzien van de energierekening in de periode 1 januari-31 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over noodlanding sportvliegtuig

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten en correspondentie over het inspectierapport over de noodlanding op 8 april 2019 van het sportvliegtuig met registratienummer PH-4Q2. En de eventuele goedkeuring - en vervolgens doorverkoop van onderdelen van de gecrashte PH-4Q2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op een Woo-verzoek over controle van de NVWA samen met de politie

  Besluit op een verzoek om informatie over controle van de NVWA samen met de politie op een bepaald adres. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afhandeling handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een bepaald handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek van het werkbezoek van minister Weerwind aan Suriname

  Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie en gespreksverslagen rondom het werkbezoek van minister Weerwind aan Suriname in december 2022 die raken aan het onderwerp kinderbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in de periode 2013 tot 5 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over AGRO-ondernemingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle AGRO-ondernemingen waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een eerdere vaststelling van de TVL subsidie opnieuw heeft bekeken wegens het bereiken of overschrijden van de staatssteungrens voor AGRO-ondernemingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afhandeling handhavingsverzoek door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een bepaald handhavingsverzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over incidenten en ontsnappingen wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten, informatie en communicatie die gaan over meldingen bij RVO over en van (bijt)incidenten en ontsnappingen door wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland in de periode 2014 tot en met 26 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar over Woo-verzoek inzake het wokisme

  Besluit op bezwaar over Woo-verzoek van informatie over het wokisme. Het verzoek om informatie is gedaan op grond van de Wet open overheid.

 • Besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoer militaire goederen Douane

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over invoer en uitvoer van goederen door X en alle daaraan verbonden (rechts)personen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ontmoetingen tussen Shell en Nederlandse regering

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over ontmoetingen tussen Shell en de Nederlandse regering in de periode van januari 2002 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rapport Ongekend Onrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van om informatie over het rapport Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op een Woo-verzoek over uitvoervergunningen van levende dieren behorende tot het geslacht Macaca

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van dossiers betreffende de aanvragen voor invoervergunningen en (weder)uitvoervergunningen van levende dieren behorende tot het geslacht Macaca. Dit over de periode 2015 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over dierenwelzijnsschendingen schapenhouder

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie en alle correspondentie over de bedrijven van een schapenhouder en/of die van zijn echtgenote vanaf het jaar 2018. Specifiek, inspectierapporten, rapporten van bevindingen, veterinaire verklaringen, waarschuwingen, sanctiebesluiten, processen-verbaal, lasten onder dwangsom, invorderingsbesluiten en andere beschikkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over herbeoordeling kinderopvangtoeslag

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten over het niet op tijd nemen van een beslissing(en) op verzoek(en) betreffende de herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken contacten NABV-JenV

  Besluit op verzoeken om alle communicatie tussen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de perioden 1 juni 2022 tot 30 augustus 2023 en 1 november 2020 tot 1 juli 2021. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument kasteel Moersbergen

  Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van subsidie aan de eigenaar van rijksmonument kasteel Moersbergen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken van mogelijkheid hiervan

  Besluit op een verzoek om informatie over het detecteren van lachgas in ademlucht en onderzoeken naar de mogelijkheid hiervan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).