Zoekresultaten  1-20 van de 1.548 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • EU-wetgevingsonderhandelingen BHOS kwartaalrapportage januari - maart 2023

  Rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2023 op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie ISB

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de directie ISB (Inspectie, Signalering en Begeleiding) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Hierin is aandacht voor onder meer klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. Het verslag beschrijft de inspanningen en resultaten op deze drie thema’s in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam

  De 7e nationale Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) rapportage 'Nederland ontwikkelt duurzaam' geeft een kwalitatieve inkleuring vanuit het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren aan de in de Monitor Brede Welvaart 2023 gepresenteerde cijfers over de SDG-voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten individuele thema’s Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Dit document beschrijft de belangrijkste resultaten die in de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 zijn bereikt op de individuele thema’s van het Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023

  Een publieksvriendelijke versie van deze Monitor staat op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 beschrijft onder andere hoe het gaat met de brede welvaart van de mensen die nu in Nederland wonen, en de gevolgen van ons huidige welvaartsniveau voor de brede welvaart van de volgende generaties in Nederland en van mensen in andere landen. Ook wordt beschreven hoe de brede welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage handelsakkoorden mei 2023

  Overzicht van de stand van zaken van handelsakkoorden van de Europese Unie (EU) die nog niet definitief in werking zijn getreden, en EU-handelsakkoorden waarbij de betrokken partijen de intentie kenbaar hebben gemaakt om een handelsakkoord te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sanctieregelingen stand van zaken 1 mei 2023

  Dit overzicht toont de stand van zaken rondom sanctiemaatregelen. Dit zijn politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevoegde autoriteiten per verordening - 1 mei 2023

  Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Mensenrechtenprocedures Rapportage 2022

  Rapport over uitspraken en beslissingen die betrekking hebben op Mensenrechtenprocedures.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB Evaluatie - Beter afgestemd?

  De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling geëvalueerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale sanctielijst terrorisme

  Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Historisch overzicht afgewezen aanvragen voor militaire goederen

  Elk jaar publiceert de Nederlandse regering een overzicht van de in het afgelopen jaar afgewezen aanvragen voor de uitvoer, doorvoer en tussenhandel van militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik. In dit bestand is een historisch overzicht weergegeven van alle afgewezen aanvragen sinds 2004.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Missieverslagen 2022

  Verslagen van de missies naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), China, België, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam. De missieverslagen gaan uitgebreid in op de programma’s en resultaten van deze missies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling herziening rijbewijsrichtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling herziening rijbewijsrichtlijn (PDF | 18 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling herziening CBE-richtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling herziening CBE-richtlijn (PDF | 11 pagina's | 226 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling visserijpakket

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling visserijpakket (PDF | 13 pagina's | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Richtlijn wederzijdse erkenning rijontzeggingen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling Richtlijn wederzijdse erkenning rijontzeggingen (PDF | 10 pagina's | 207 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden

  Rapport van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. Het rapport analyseert de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de nationale veiligheid van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Onderzoek Nationale Veiligheidsstrategie

  Afschrift van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over het onderzoek van de inspectie naar de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op