Zoekresultaten  1-10 van de 85 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Beoordeling Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale sanctielijst terrorisme

  Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage handelsakkoorden – november 2023

  In deze bijlage staat informatie over de EU-handelsakkoorden die nog niet definitief in werking zijn getreden en EU-handelsakkoorden waarbij de betrokken partijen al de intentie kenbaar hebben gemaakt om een handelsakkoord te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal cultuurbeleid: voortgangsrapportage 2022

  In deze voortgangsrapportage presenteren het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een overzicht van projecten en resultaten van het Nederlands internationaal cultuurbeleid in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advancing European Mineral Security: Insights from the Dutch industry

  Dit rapport onderzoekt de uitdagingen en kansen voor Nederlandse bedrijven om hun activiteiten in de kritieke grondstoffensector uit te breiden en daarmee bij te dragen aan gediversifieerde en veerkrachtige toeleveringsketens. Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zicht op strategische ketenafhankelijkheden voor de Nederlandse econonomie

  Rapport van TNO Vector over over de ontwikkeling van een methodiek voor de identificatie van indirecte strategische ketenafhankelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021

  Onderzoek naar de evacuatieoperatie vanuit Kaboel, die Nederland in de 2e helft van augustus 2021 uitvoerde nadat de taliban de macht in Afghanistan had overgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Mededeling visie klimaat en veiligheid

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

  Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use-goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022

  Rapportage over de afgifte van vergunningen voor militaire, dual-use en foltergoederen in 2022. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan het karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie en aan internationale ontwikkelingen op het terrein van exportcontrole.

  Bekijk document gepubliceerd op