Zoekresultaten  1-50 van de 68 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Vrijheid van goederen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen houden we Nederland open

  Brochure met adviezen en maatregelen om Nederland open te kunnen houden ondanks een mogelijke opleving van het coronavirus, en/of als van het virus nieuwe varianten ontstaan. Samen houden we Nederland open (PDF | 3 pagina's | 96 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat is de Interne Markt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

  Van 15 februari tot en met 18 maart 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de ordening van de waterstofmarkt. Aan deze consultatie hebben 48 partijen deelgenomen. Van de reacties heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een samenvatting gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alles over antennes

  In deze brochure geeft het Antennebureau antwoord op vragen over antennes. Bijvoorbeeld waarom ze nodig zijn, hoe ze werken, welke regels er gelden bij het plaatsen van antennes en of ze invloed hebben op uw gezondheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Windenergie op land, ontwikkelingen 2014-2020

  Deze infographic geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond windenergie op land in de periode 2014-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (wachten bij drukte)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. De poster vraagt klanten bij drukte buiten te wachten op 1,5 meter afstand van elkaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (maximaal aantal klanten)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. Winkeliers kunnen op de poster aangeven hoeveel klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn.

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (maximaal aantal klanten)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. Winkeliers kunnen op de poster aangeven hoeveel klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (maximaal aantal klanten)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. Winkeliers kunnen op de poster aangeven hoeveel klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (maximaal aantal klanten)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. Winkeliers kunnen op de poster aangeven hoeveel klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (wachten bij drukte)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. De poster vraagt klanten bij drukte buiten te wachten op 1,5 meter afstand van elkaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting van reacties op consultatie Tijdelijk opschalingsinstrument waterstofproductie via elektrolyse

  Samenvatting van de reacties op de internetconsultatie over het Tijdelijk opschalingsinstrument ter ondersteuning van de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Suppliers guide Information Security and Privacy EZK

  Suppliers guide offering information about: what we expect from you as a supplier and  the approach to information security andprivacy at EZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (wachten bij drukte)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. De poster vraagt klanten bij drukte buiten te wachten op 1,5 meter afstand van elkaar.

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (wachten bij drukte)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. De poster vraagt klanten bij drukte buiten te wachten op 1,5 meter afstand van elkaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (maximaal aantal klanten)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. Winkeliers kunnen op de poster aangeven hoeveel klanten tegelijkertijd in de winkel mogen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Poster 'Maatregelen in onze winkel' (wachten bij drukte)

  Met deze poster kunnen winkeliers de geldende coronamaatregelen onder de aandacht brengen van hun klanten. De poster vraagt klanten bij drukte buiten te wachten op 1,5 meter afstand van elkaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Informatiebeveiliging en Privacy

  Gids voor leveranciers met informatie over: wat wij van u verwachten als leverancier en de aanpak voor informatiebeveiliging en privacy van EZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultatenbrochure convenanten - Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Resultatenbrochure convenanten - Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (PDF | 62 pagina's | 5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Agenda Quantumtechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode zon op land

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gids Proportionaliteit, 2e herziening

  Het rapport Gids Proportionaliteit is een concept herziening en is momenteel in behandeling bij de Kamers. Voorhang bij de Kamer is t/m 29 september 2019, indien de Kamer instemt zal de Gids op zijn vroegst per 1 juli 2020 inwerking treden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van adviescolleges en adviescommissies

  Het overzicht van adviescolleges en adviescommissies die ingesteld zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  per 1 juni 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse ontwikkeling energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou kunnen ontwikkelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan PRW 2019-2022: Wad Veerkrachtig!

  Programmaplan van de PRW (Programma naar een Rijke Waddenzee) over de periode 2019 – 2022.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee

  Samenvatting over Onderzoeken naar Vaarrecreatie op het Wad in 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultatenbrochure convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Jaarlijkse resultatenbrochure, convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet beveiliging netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor digitale dienstverleners

  De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) uit 2018 regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht om beveiligingsmaatregelen te treffen. Sindse 1 januari 2019 kunnen digitale dienstverleners incidenten melden bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT). De brochure geeft informatie over deze wet voor digitale-dienstverleners als online marktplaatsen, clouddiensten en zoekmachines. Meer informatie over de wet en informatie voor vitale aanbieders staat op de website van het Nationaal Cybersecurity Centrum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht maatregelen lichtreductie Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

  Overzicht maatregelen van de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied die bijdragen aan minder lichtuitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Schematische weergave van maatregelen die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van stichtingen ministerie van Economische Zaken

  Overzicht van stichtingen die gelieerd zijn aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door betrokkenheid bij de oprichting. De lijst geeft de situatie per 1 mei 2019 weer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU funds in the area of investment, research and innovation, SMEs and single market (5 van 7)

  Bijlage 5 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU funds in the area of strategic infrastructure (6 van 7)

  Bijlage 6 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Specifieke regels arbeidstijden mijnbouwsector

  Informatie over arbeidstijden in de mijnbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visserij van Werelderfgoed. Klasse

  Rondgang Visserij en Werelderfgoedstatus Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstudie Zoet-op-Zout

  Uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2018-2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Argumentenkaarten Toekomst van aardgas

  Deze Argumentenkaart toont argumenten voor en tegen het toewijzen van een deel van de aardgasbaten aan gemeenten en provincies in winningsgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De positie van de bio-economie in Nederland

  Brochure over de kaders voor de ontwikkeling van de bio-economie in Nederland. En de positie van de Nederlandse overheid hierin. Op basis van bestaand beleid en bereikte doelen worden 10 actiepunten benoemd. Bio-economie gaat over de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen, en hun omzetting naar voedsel, voer, bio-based producten en bio-energie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU funds in the area of Cohesion (1 van 7)

  Bijlage 1 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU Funds in the area of investment, research and innovation, SMEs and single market (4 van 7)

  Bijlage 4 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU funds in the area of investment, research and innovation, SMEs and single market (2 van 7)

  Bijlage 2 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU funds in the area of investment, research and innovation, SMEs and single market (3 van 7)

  Bijlage 3 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on EU funds in the area of strategic infrastucture (7 van 7)

  Bijlage 7 bij de Kamerbrief met het kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Combinatieovereenkomsten

  In deze handleiding vindt u een stappenplan waarmee u kunt bepalen of een combinatieovereenkomst bij aanbestedingen is toegestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure De slimme meter

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen over Green Deal

  Vragen en antwoorden over het indienen van een Green Deal. Bijvoorbeeld over de procedure van een ingediend initiatief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maak ruimte voor klimaat! factsheet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Change Magazine

  Bekijk document gepubliceerd op