Zoekresultaten  1-10 van de 15.356 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief antwoorden over onderzoeken over regelingen voor vervroegd uittreden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. De vragen komen uit een verslag van schriftelijk overleg en zijn van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op vragen over rapporten over regelingen voor vervroegd uittreden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden. De vragen komen uit een verslag van schriftelijk overleg en zijn van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies programma WORKit

  Definitief BIT-advies programma WORKit van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de stand van zaken van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. De Tweede Kamerfracties van D66, SP, PvdA, GroenLinks, BBB en Omtzigt hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over ontwerpbesluiten netto pensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en het ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen. De vragen komen uit een verslag van schriftelijk overleg en zijn van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over adviescollege ICT toetsing UWV programma WORKit

  Minister Van Gennip (SZW) geeft haar reactie aan de Tweede Kamer over onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) naar het UWVprogramma WORKit en het daarbij behorende advies.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over ontwerpbesluiten netto pensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en het ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over arbeidsomstandigheden flitsbezorging

  Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op vragen over arbeidsomstandigheden van flitsbezorging later komen dan gebruikelijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken vervroegde herberekening beslagvrije voet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een herberekening van de beslagvrije voet. Het betreft ook de uitvoering van de motie van de Kamerleden Kat (D66) en Van Kent (SP). De beslagvrije voet moet mensen met schulden in staat stellen om in de (basale) kosten van het levensonderhoud te voorzien.

  Bekijk document gepubliceerd op