Zoekresultaten  1-10 van de 357.628 resultaten

 • Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart

  Besluit op een verzoek om informatie over de praktijk rond het aanvangsjaar van de tonnageregeling/1e jaar winst uit zeescheepvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het proces over de concentraties van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening.

 • Uitstelbrief aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie

  Minister De Jonge (BZK) meldt dat het literatuuronderzoek naar sociale media en democratie, met speciale aandacht voor anonimiteit, later naar de Tweede Kamer gaat dan eerder aangekondigd.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 7 maart 2024. De minister beschrijft de discussiepunten en de Nederlandse inzet.

 • Rapport Medische rijgeschiktheid

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp rijgeschiktheid. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in kennis en houding rondom rijgeschiktheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Document bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatielijst bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relevante artikelen bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Relevante artikelen bij een Woo-verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extra informatie over betondoel en scope 3 emissie inventaris

  Dit document is een aanvulling op het CO2-Managementplan 2022-2023 van 31 oktober 2022, het Duurzaamheidsverslag 2022 van 17 mei 2023, het CO2-Managementplan 2023-2024 van 13 november 2023, en het Duurzaamheidsverslag 2023 dat op 15 mei 2024 verschijnt. Het bevat de voortgangsrapportage over het 2e ketendoel Beton en de halfjaarlijkse rapportage scope 3 emissie-inventaris en conclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op