Zoekresultaten  1-10 van de 74 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geven antwoord op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. De vaste commissie voor SZW heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

  Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de antwoorden aan op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet wordt ingetrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over onderzoek in Drents-Groningse Veenkoloniën

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat de antwoorden op vragen over ‘Onderzoek in Drents-Groningse Veenkoloniën’ later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 12 juni 2023 aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak invoeringstoets

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over een plan van aanpak van een invoeringstoets. Met de invoeringstoets kan nieuw beleid gesignaleerd worden of er sprake is van onverwachte effecten en kan er worden bijgestuurd als er oplosbare problemen verschijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de waterbedeffecten van het arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt het onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid mee als bijlage van deze Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

  Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op vragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het bevat ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het is ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op